Men’s League Results – August 14th

SCORING: http://www1.golfscoring.net/antigonish/tour/2019

Blue Tee Division:

Overall Low Gross:           Josh Bouchoe

Overall Low Net:            Bernie Wasllace

1st Low Gross:                   Anthony Borden                                                                            

1st Low Net:                 Bill Garvie

2nd Low Gross:          Craig MacDonald

2nd Low Net:                  Dan McKenna

Closest to the Pin:       randy bernard

Mystery Hole:  no winner

White Tee Division:

Overall Low Gross:              Dale Archibald

Overall Low Net:                   John Hagar                                                                                 

1st Low Gross:                        JamieDollard

1st Low Net:                          Jim Grant

2nd Low Gross:                       Phonse Gillis

2nd Low Net:                  Jake MacKinnon

Closest to the Pin:         Carl Cheeseman

Mystery Hole:  No Winner

Scroll to top